Tietosuojaseloste

Tämä on GIANTS Software GmbH:n (”GIANTS”, ”me”) tietosuojaseloste. Tarjoamme tietoa ja mahdollisuuden ladata sähköisiä pelejä (jatkossa ”palvelut”) verkkosivujemme (”verkkosivu”) kauppaosiossa (”kauppa”). Tämä tietosuojaseloste kertoo, millaista tietoa keräämme palvelujemme käytön yhteydessä ja mihin tietoja käytetään. Seloste kertoo sinulle myös tietoihin liittyvät oikeutesi. Suhtaudumme henkilötietojen turvaamisen ja käsittelyn vastuuseemme todella vakavasti. Käytämme useita teknisiä keinoja ja sopimusjärjestelyjä suojellaksemme tietojasi luvattomalta käytöltä ja katoamiselta. Olemme ottaneet käyttöön tarvittavat tekniset ja organisaatiotason ratkaisut. Huomaathan, että linkkien johtaessa kolmansien osapuolien verkkosivuille kyseisillä yrityksillä on omat tietosuojaselosteensa, jotka koskevat heidän sivujensa käyttöä. Tarjoamme palveluitamme vain 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Näin ollen emme kerää tai käsittele tietoisesti alle 16-vuotiaiden tietoja.

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä termin tietosuoja-asetuksen (GDPR), jäsenmaiden lainsäädäntöjen ja muiden tietosuojasäädösten määrittelemässä merkityksessä on:

GIANTS Software GmbH
Wiesenstraße 19
8952 Zürich-Schlieren
Sveitsi

II. Euroopan unionin alueen edustajan nimi ja osoite

Jan-Hendrik Pfitzner, GIANTS Software GmbH, Wiesenstrasse 19, 8952 Zürich-Schlieren, Sveitsi

III. Yleistä tietoa tietojen käsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutusala

Periaatteemme mukaisesti tallennamme vain henkilötiedot, jotka ilmoitat, kun käytät palveluita ja, soveltuvilta osin, kun käytät maksullisia palveluita. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka sisältävät henkilöön tai olosuhteisiin liittyvää tietoa. Tehdessäsi tilauksen verkkosivuillamme sinua pyydetään ilmoittamaan nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja maksutietosi.

Joskus meidän täytyy pyytää myös nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi kaltaisia henkilötietoja, jotta voimme käsitellä yhteydenottosi tai tarjota sinulle tukipalvelua.

Lisäksi keräämme tietoa vapaaehtoisiin kyselyihin osallistumisen yhteydessä. Luovutamme henkilötietoja yhteistyöyrityksillemme ja ulkopuolisille palveluntarjoajille vain silloin, kun laki vaatii sitä tai sallii sen, erityisesti sopimusten toimeenpanoa, maksujen käsittelyä, muiden käyttäjien suojelua tai kansallisen tai yleisen turvallisuuden uhkien ehkäisyä varten sekä rikosoikeudellisia syyteprosesseja varten.

Oikeutetut etusi otetaan huomioon tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kohtelemme kaikkea tällaista tietoa luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Periaatteemme mukaisesti emme paljasta näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, ellei se ole tarpeen sopimuksen toimeenpanossa, yhteydenottosi käsittelyssä tai tukipalvelujen tarjoamisessa sinulle tai ellei se ole sallittua tietosuojalainsäädännön nojalla.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Hankkiessamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyä varten henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Sama pätee tietojen käsittelyyn, joka on tarpeen sopimusta valmisteltaessa.

Henkilötietojen käsittely lain edellyttäessä sitä yritykseltämme perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, käsittelyn perusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos tietojen käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn perusoikeudet ja vapaudet kumoa kyseistä oikeutettua etua, käsittelyn perustana toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme tietoja mahdollistaaksemme palvelujemme käytön. Siihen sisältyy henkilötietojen käsittelyä tietoturvan, järjestelmän vakauden ja käyttöturvallisuuden sekä laskutuksen vuoksi. Käsittelemme tietoja, jotta voimme tarjota apua tukipalveluihin tuleviin kyselyihin liittyen. Tietoja käsitellään myös palvelujen väärinkäytön, kuten petosten, havaitsemiseksi ja estämiseksi. Tietoja käsitellään uusien asiakkaiden hankintaa varten ja voidaksemme näyttää sinulle juuri sinua kiinnostavia mainoksia.

4. Tietojen poisto ja säilytysaika

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai käyttö estetään, kun tietojen säilyttämisen syy ei enää päde. Tietoja voidaan säilyttää pidempäänkin, jos Euroopan lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä on rekisterinpitäjää koskevia säädöksiä, jotka sallivat säilytyksen tai edellyttävät sitä. Tietojen käyttö estetään tai tiedot poistetaan myös silloin, kun edellä mainittujen säädösten vaatima säilytysaika päättyy, ellei tietoja tarvita sen jälkeen sopimuksen täytäntöönpanoon tai noudattamiseen.

5. Tietoturvallisuus

Olemme tehneet meiltä kohtuuden puitteissa odotettavia toimenpiteitä estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi ja tietojen luvattoman käytön tai muuttamisen sekä minimoidaksemme asiaan liittyvät riskit. Siitä huolimatta tietojen välittäminen, tapahtui se sitten kasvotusten, puhelimessa tai internetissä, sisältää aina riskejä, eikä teknisten järjestelmien väärinkäytön tai ilkivallan mahdollisuutta voida täysin sulkea pois.

Käsittelemme sinulta kerättyjä tietoja kansallisen ja Eurooppaa koskevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki työntekijät ovat velvoitettuja ylläpitämään tietojen luottamuksellisuutta ja noudattamaan tietosuojasäädöksiä, ja he ovat saaneet sitä varten koulutusta. Tiedot siirretään SSL-menetelmällä salatussa muodossa.

IV. Palvelujen tarjoaminen ja lokitiedostojen luonti

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja vaikutusala

Aina palvelujamme pyydettäessä järjestelmämme kerää automaattisesti tietoa pyynnön tehneestä tietokoneesta. Tässä yhteydessä keräämme seuraavia tietoja:

 • IP-protokolla ja sen versio, pyynnön laatu, tilakoodi
 • pyydetty URL/sivu/tiedosto
 • IP-osoite
 • välittäjänä toimineen verkkosivun, josta tiedostoa pyydettiin, URL
 • käyttöpäivämäärä ja -ajankohta
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä sekä laitetiedot
 • siirretyn datan määrä
 • käytön tila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löytynyt jne.)
 • käytön kesto ja toistuvuus
 • mod-arviot

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin.

2. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallentamisen perusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän on tallennettava IP-osoite väliaikaisesti voidakseen toimittaa palveluita käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten järjestelmän täytyy tallentaa käyttäjän IP-osoite käytön ajaksi. Tiedot tallennetaan lokitiedostoihin palveluiden käytettävyyden takaamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään palveluiden optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden takaamiseen. Tietoja säilytetään käyttökerran päättymisen jälkeen petosten ehkäisemiseksi (esimerkiksi maksupetoksissa tai sääntörikkeessä, jossa yksi henkilö käyttää useampaa tiliä) ja tietoteknisen turvallisuuden vuoksi (esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiltä suojautumiseksi). Tietoaineistoja analysoidaan vain tilastointitarkoituksessa.

Poistamme lokitiedostot 14 päivän jälkeen. Pidätämme oikeuden jatkaa IP-osoitteiden ja lokitiedostojen säilytystä tietyn aikaa sen jälkeen, kun käyttäjät ovat käyttäneet palveluita. Teemme näin erityisesti siksi, jotta voisimme estää ja tutkia väärinkäyttötapauksia ja luovuttaa niissä tapauksissa tiedot yksittäisiä tapauksia tutkiville viranomaisille sekä korjata bugeja. Kaikissa muissa analyyseissä tietoja käytetään anonymisoidussa muodossa aina, kun se on mahdollista. Tämän ajanjakson päätyttyä IP-osoitteet ja lokitiedostot poistetaan kokonaisuudessaan, ellei tietoja tarvita lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai ellei viranomaistutkimuksia tai väärinkäytöstutkimuksia ole kesken. Nämä käyttötarkoitukset vastaavat myös oikeutettujen etujemme toteuttamista tietojen käsittelyssä, mikä on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista toimintaa.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty.

5. Mahdollisuus vastustaa tietojen käsittelyä tai poistaa tietoja

Tietojen kerääminen palveluiden toteuttamiseksi ja tietojen säilyttäminen lokitiedostoissa ovat välttämättömiä toimenpiteitä, jotta palveluja voidaan tarjota mahdollisimman vähillä katkoilla. Tästä johtuen käyttäjillä ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

V. Tukijärjestelmä

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja vaikutusala

Palveluidemme puitteissa tarjoamme käyttäjille tukilipukejärjestelmän, jonka avulla he voivat ottaa meihin sähköisesti yhteyttä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen support@giants-software.de. Käyttäjien käyttäessä tätä mahdollisuutta syötetyt tiedot välitetään meille, ja tallennamme ne. Näihin tietoihin kuuluu:

sähköpostin otsikko (esimerkiksi tiedot lähettänyt palvelin, sähköpostiohjelmisto [joissain tapauksissa] jne.)
sähköpostiosoite
viestin sisältö
Tallennamme myös viestin lähetysajankohdan.
chat-historia (jos chat-toimintoa käytettiin)

Tässä yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän kyselyn käsittelyyn.

2. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Tilanteissa, joissa käyttäjä on antanut suostumuksensa, tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

Sähköpostitse lähetettyjen tietojen tapauksessa tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Jos sähköpostin tarkoituksena on panna täytäntöön sopimus, tietojen käsittely perustuu myös tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja vain voidaksemme käsitellä sähköpostiviestit. Käyttäjien ottaessa meihin yhteyttä sähköpostitse tietojen käsittely on oikeutetun etumme mukaista. Muita sähköpostin toimittamisen puitteissa käsiteltyjä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytösten ehkäisyyn ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty, mutta viimeistään kuukauden kuluttua kyselyn hoitamisesta.

5. Mahdollisuus vastustaa tietojen käsittelyä tai poistaa tietoja

Käyttäjät voivat perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa. Käyttäjät voivat vastustaa henkilötietojensa tallentamista milloin tahansa ottaessaan meihin yhteyttä. Siinä tapauksessa yhteydenpitoa ei voida jatkaa. Kaikki käyttäjän yhteydenoton yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan siinä tapauksessa.

VI. Evästeet, web beaconit ynnä muut

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja vaikutusala

Evästeet

Käytämme evästeitä eli käyttäjän laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja tai pikseleitä. Evästeteknologiaa käytetään tiettyjen käyttäjäkohtaisten asetusten ja teknisten tietojen, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen, keräämiseen. Käytämme evästeitä tehdäksemme palveluistamme käyttäjäystävällisempiä. Joidenkin palveluidemme osa-alueiden kannalta on välttämätöntä voida tunnistaa käyttäjä. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme analysoida käyttäjien toimintaa. Evästeet tallennetaan käyttäjän laitteelle.

On olemassa pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi pidemmän aikaa, ja istuntokohtaisia evästeitä, jotka tallennetaan laitteellesi väliaikaisesti ja poistetaan palveluiden sulkemisen jälkeen.

Käytämme välttämättömiä evästeitä, toimintoevästeitä ja suorituskykyevästeitä.

Välttämättömät evästeet. Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluiden toiminnan kannalta. Ilman näitä välttämättömiä evästeitä emme voi tarjota sinulle tiettyjä palveluita tai toimintoja, tai palveluita ei välttämättä voida näyttää virheettömästi.

Toimintoevästeet. Toimintoevästeet auttavat meitä tunnistamaan oletusasetuksesi ja tarjoamaan parannettuja toimintoja, jotka vastaavat tarpeitasi paremmin. Niiden avulla voimme esimerkiksi yksilöidä palveluita ja tunnistaa, olemmeko kysyneet sinulta tiettyjä asioita tai oletko pyytänyt käyttöösi tiettyjä palveluita. Kaikki nämä toiminnot auttavat meitä parantamaan palveluita sinua varten.

Suorituskykyevästeet. Suorituskykyevästeitä kutsutaan toisinaan analytiikkaevästeiksi. Ne keräävät tietoa palveluiden käytöstäsi. Niiden avulla voimme parantaa palveluiden toimivuutta. Suorituskykyevästeet kertovat meille esimerkiksi, mitä sivuja käytetään useimmin ja miltä palveluiden käyttötavat näyttävät kokonaisuudessaan. Ne auttavat meitä myös tunnistamaan palveluiden käyttöön liittyviä ongelmia ja selvittämään, onko mainoksiemme esittäminen tehokasta.

Alta näet listan käyttämistämme evästeistä.

 • PHPSESSID/istuntoeväste, käyttöeväste

Alta näet listan kolmansien osapuolien käyttämistä evästeistä.

 • Olark Live Chat / Tukipalvelu (Evästeet; _ok, _okbk, _okdetect, _oklv, hblid, olfsk, wcsid ja _hstc, _ga, _vwo_uuid_v2, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, amplitude_id_*olark.com, hubspotuk, mdn_anonymous_id); lisätietoja näistä löytyy linkin takaa: https://www.olark.com/help/cookies.
 • Google Analytics (Evästeet: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz), Googlen palvelut (1P_JAR, APISID, CONSENT, DV, HSID, NID, OGPC, SAPISID, SID, SIDCC, SSID)

Käyttäjän käyttäessä palveluita ensimmäistä kertaa hänelle kerrotaan evästeiden käytöstä. Jos käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan laitteelleen, tai jos käyttäjä haluaa poistaa tallennetun evästeen tai saada ilmoituksen evästeiden tallentamisesta, hän voi muuttaa selaimensa tai mobiililaitteensa asetuksia sen mukaisesti. Näistä toimista löytyy tietoa selaimen Ohje-osiosta. Haluamme huomauttaa, että palveluiden kaikkien ominaisuuksien käyttö ei välttämättä ole täysin mahdollista ilman evästeitä. Jos tulet palveluihimme kolmannen osapuolen kautta, nämä kolmannet osapuolet saattavat käyttää omia evästeitään. Emme voi vaikuttaa siihen. Tarkista siis itse kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet.

2. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Henkilötietojen evästeiden avulla tapahtuvan käsittelyn oikeudellinen perusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisesti tarpeellisten evästeiden käytön tarkoitus on yksinkertaistaa käyttöä. Joitain palveluidemme ominaisuuksia ei voida toteuttaa ilman evästeitä. Teknisesti tarpeellisten evästeiden avulla kerättyä käyttäjätietoa ei käytetä käyttäjäprofiilien luontiin. Analytiikkaevästeitä käytetään palveluidemme laadun ja sisällön parantamiseksi. Analytiikkaevästeet kertovat meille, miten palveluita käytetään, ja niiden avulla voimme jatkuvasti optimoida tarjontamme. Nämä käyttötarkoitukset vastaavat myös oikeutettujen etujemme toteuttamista henkilötietojen käsittelyssä, mikä on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista toimintaa.

4. Säilytysaika, mahdollisuus vastustaa käyttöä ja pyytää tietojen poistoa

Evästeet tallennetaan käyttäjän laitteelle, ja laite lähettää tiedot meille. Tästä johtuen evästeiden käyttö on täysin sinun vallassasi laitteen käyttäjänä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai rajoittaa niiden lähetystä muuttamalla verkkoselaimesi tai mobiililaitteesi asetuksia. Voit poistaa jo tallennetut evästeet milloin tahansa. Poisto voidaan toteuttaa myös automaattisesti. Jos evästeet on poistettu käytöstä, käyttäjät eivät välttämättä voi käyttää palveluiden kaikkia ominaisuuksia.

VII. Google Tag Manager

Google Tag Manager on Google, Inc:n tuote. Euroopan alueesta vastuullinen yhtiö on Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti). Tag Manager on hyödyllinen markkinointiohjelma, jolla voi seurata käyttäjien toimintaa, ja tämän vuoksi kerromme asiasta tietosuojakäytännössämme.

Google Tag Manager on organisaatioiden käyttämä työkalu, jonka avulla verkkosivustotunnisteita voidaan hallita ja integroida keskitetysti, käyttöliittymän välityksellä. Tunnisteet ovat pieniä koodinpätkiä, jotka esimerkiksi tallentavat käyttäjän toimintaa. Tunnisteita asettavat usein Googlen sisäiset tuotteet, kuten Google Ads tai Google Analytics. Muut yritykset voivat sitten integroida ja hallinnoida kyseisiä tunnisteita Tag Manager -tuotteen avulla. Tunnisteita käytetään esimerkiksi selaintietojen keräämiseen, markkinointityökalujen ruokkimiseen ja evästeiden asettamiseen. (Lukuisien verkkosivustojen välillä)

Googlen tuotteet eivät määritä evästeitä, vaan niitä vain hallinnoidaan Googlen tuotteilla: evästeet välitetään analysointityökaluille ja Google saa vain anonymisoidut tiedot.

Google Tag Managerin käyttöön tarvitaan käyttäjän suostumus. Tämä on saatu evästeen ponnahdusikkunassa, ja se perustuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a (suostumus), joten voimme käsitellä henkilökohtaisia tietoja.

Google Tag Manageria tarvitaan oikeutetun etumme toteuttamiseen (GDPR art. 6, kohta 1, alakohta f).

Voit myös tutustua Googlen tietosuojakäytäntöön: https://policies.google.com/privacy

VIII. Google Analytics

Oikeutetun etumme nojalla (toisin sanoen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen verkkosivujen analysointiin, optimointiin ja toimivuuteen liittyvän etumme nojalla) käytämme Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa ”Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti". (”Google”). Google käyttää evästeitä. Yleensä evästeen tuottama, käyttäjän verkkosivun käyttöä koskeva tieto lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Googlella on EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifiointi, joka takaa, että Google noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google käyttää tietoja puolestamme käyttäjien verkkosivun käytön analysointiin, sivulla tehtyjä toimia koskevien raporttien laatimiseen ja tarjotakseen meille muita tämän verkkosivun ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Käsitellystä tiedosta voidaan rakentaa pseudonymisoituja käyttäjien käyttöprofiileja.

Käytämme Google Analyticsiä vain IP-anonymisoinnin kanssa. Se tarkoittaa, että Google lyhentää Euroopan unionin jäsenmaiden tai muiden sopimukseen osallisten Euroopan talousalueen maiden käyttäjien IP-osoitteet. Kokonainen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa.

Käyttäjän selaimen välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen selaimensa asetusten avulla. Lisäksi käyttäjät voivat estää evästeen tuottaman tiedon ja heidän verkkosivun käyttöään koskevan tiedon keräämisen ja Googlen tietojen keräämisen ja käsittelyn lataamalla ja asentamalla linkistä löytyvän selainlaajennuksen http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoa Googlen tietojen käytöstä ja käytön estämisestä tai sen vastustamisesta löytyy Googlen verkkosivuilta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (”Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja“), http://www.google.com/policies/technologies/ads (”Miten Google käyttää evästeitä mainonnassa?“), http://www.google.de/settings/ads (”Hallitse tietoja, joiden perusteella Google näyttää sinulle mainoksia“).

IX. Amazon Pixel

Käytämme Amazon Conversion Pixel- ja Amazon Remarketing Pixel -analytiikkapalveluita, joiden tarjoaja on Amazon of Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, Yhdysvallat. Kun vierailet tällä verkkosivustolla, Amazon saa tiedon, että olet käynyt verkkosivullamme. Amazon noutaa tässä tarkoituksessa web beacon -kohteen (näkymätön graafinen kohde) ja sijoittaa prosessin aikana tietokoneellesi evästeen. Kyseisessä yhteydessä tämän tietosuojaselosteen Tietojen käsittely tällä verkkosivulla -osiossa täsmennetyt tiedot lähetetään Amazonille. Käyttäjän selaimen tässä yhteydessä välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Amazonin tietoihin. Amazon käyttää laitteellesi sijoittamiaan evästeitä tunnistaakseen sinut muilla verkkosivuilla, sovelluksissa ja Amazonin tarjoamissa palveluilla ja soveltuvilta osin näyttääkseen sinulle yksilöityjä mainoksia. Voit estää evästeiden tallentamisen valitsemalla sellaiset asetukset selainohjelmistosi asetuksista. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että verkkosivun kaikkien ominaisuuksien käyttö ei välttämättä ole täysin mahdollista ilman evästeitä. Lisäksi voit estää Amazonin evästeen tuottaman tiedon ja verkkosivun käyttöäsi koskevan tiedon keräämisen ja käsittelyn menemällä seuraavan linkin verkkosivulle ja valitsemalla englanninkieliseltä sivulta ”Do not show me interest-based ads provided by Amazon” tai saksankieliseltä sivulta ”Interessenbezogene Werbung von Amazon nicht anzeigen”: https://www.amazon.de/adprefs. Tässä tapauksessa selaimeesi lisätään kieltoeväste, joka estää jatkossa Amazonin pikselien tiedonkeräyksen, kun vierailet verkkosivuillamme. Tiedonkeräyksen vastustus on voimassa siihen saakka, kunnes poistat kieltoevästeen. Amazon kertoo enemmän tietojen keräämisestään sivulla: http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds. Emme voi vaikuttaa kerättyihin tietoihin, emmekä tiedä, mitä kaikkea tietoa Amazon kerää. Tiedot lähetetään Yhdysvaltoihin ja analysoidaan siellä. Yllä mainitun tietosuojaselosteen lisäksi voit pyytää tietojen keräyksen ja käsittelyn tarkoitusta ja laajuutta koskevia tietoja sekä lisätietoja oikeuksistasi ja yksityisyysasetuksista seuraavista paikoista: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r. l. ja Amazon Media EU S.à.r. l. Kaikkien kolmen toimisto sijaitsee osoitteessa 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg; sähköpostiosoite: ad-feedback@amazon.de. Tietojen käsittelijä on Amazon.de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Saksa.

X. TikTok, Reddit, Snap

Sivustollamme käytetään koodikatkelmia TikTok Pixel, Reddit Pixel ja Snap Pixel, joiden avulla seurataan sivustolla kävijöiden toimintaa. Yllä mainitut koodikatkelmat keräävät tietoa sivuston kävijöistä tai heidän käyttämistään laitteista (niin kutsuttu tapahtumadata).

Mainostajien työkaluja ovat kehittäneet:

TikTok Pixel

 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlanti
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Lontoo, WC2B 6NH, Yhdistynyt Kuningaskunta

Reddit Pixel

 • Reddit Corporation, 548 Market St, San Francisco, CA 94104, USA

Snap Pixel

 • Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA

Pixel-koodikatkelmien kautta kerättyä tapahtumadataa käytetään mainosten kohdentamiseen, mainosten jakelun parantamiseen ja mainonnan henkilökohtaistamiseen. Tätä varten Pixel-koodikatkelmien kautta sivustoltamme kerätty tapahtumadata välitetään Google Ads -palveluun.

Osa tapahtumadatasta on käyttäjän laitteeseen tallennettuja tietoja. Lisäksi Pixel-koodikatkelmissa käytetään evästeitä, joiden kautta tietoja tallentuu käytettyyn loppulaitteeseen. Pixel-koodikatkelmat tallentavat tietoja ja käsittelevät laitteeseen jo tallennettuja tietoja vain, jos käyttäjä myöntää siihen luvan.

Henkilökohtaisten tietojen keräämisen ja välittämisen oikeudellinen perusta on näin ollen GDPR-asetuksen 6 artiklan kohta 1a. Tapahtumadatan keräämisen ja välittämisen toteutamme me ja Pixel-koodikatkelmat yhteisenä rekisterinpitäjänä.

TikTok, Reddit ja Snap käsittelevät tietoja muun muassa Amerikan Yhdysvalloissa. Kun yritykset käsittelevät kolmansissa maissa (EU:n ulkopuolella, siis erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien dataa, perustana käytetään niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (art. 46 (2) & (3), GDPR) Tällaisten vakiomallien avulla varmistetaan, että jos henkilökohtaisia tietoja säilytetään kolmansissa maissa, myös kolmannet maat noudattavat Euroopan tietosuojasäädäntöä. TikTok, Reddit ja Snap sitoutuvat toimimaan sääntöjen mukaisesti.

Välitetyn tapahtumadatan myöhemmässä käsittelyssä yllä olevat Pixel-koodikatkelmat ovat ainoa rekisterinpitäjä. Lisätietoa henkilökohtaisten tietojen käsittelystä, mukaan lukien käsittelyn oikeudellinen perusta ja mahdollisuudet omien oikeuksien käyttämiseen, on kunkin yksittäisen sopimuksen tietojenkäsittelyn ehdoissa.

TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871

Reddit: https://redditinc.force.com/helpcenter/s/article/Advertiser-Measurement-Program-Terms 3. kohta

Snap: https://snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses

XI. Facebook Pixel

Sivustollamme käytetään Facebook Pixel -koodikatkelmaa. Sen avulla Facebook voi seurata käyttäjien toimintoja, jos käyttäjä siirtyy sivustolle Facebook-mainosten kautta ja jos käyttäjä esimerkiksi ostaa tuotteen sivustoltamme. Facebook Pixel määrittää evästeitä. Niiden avulla Facebook yhdistää Facebook-tilitiedot käyttäjätietoihin (asiakastietoihin, kuten IP-osoite ja käyttäjätunnus). Meille tiedot ovat anonyymeja, emmekä näe niitä.

Facebook Pixelin avulla voimme esitellä tuotteitamme niistä kiinnostuneille sekä sovittaa mainoksiamme käyttäjien toiveiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaisesti, niin että Facebookin käyttäjä saa nähdäkseen asianmukaista mainontaa (olettaen, että henkilökohtainen mainonta on sallittu) Lisäksi Facebook käyttää tietoja analysointiin ja omaan mainontaansa.

Huom.: Facebookissa mainosasetuksia voi muokata itse.

https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/

Facebook käsittelee dataa muun muassa Amerikan Yhdysvalloissa. Kun Facebook käsittelee kolmansissa maissa (EU:n ulkopuolella, siis erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien dataa, Facebook käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (art. 46 (2) & (3), GDPR) Tällaisten vakiomallien avulla varmistetaan, että jos henkilökohtaisia tietoja säilytetään kolmansissa maissa, myös kolmannet maat noudattavat Euroopan tietosuojasäädäntöä. Facebook sitoutuu näin ollen toimimaan sääntöjen mukaisesti.

Facebookin tietojenkäsittelyehdot, jotka noudattavat vakiosopimuslausekkeita, ovat nähtävissä täällä:

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

XII. Sosiaalisen median verkkosivut ja kolmannen osapuolen palvelut

Ylläpidämme verkkosivuja sosiaalisissa verkostoissa ja sosiaalisen median palveluissa voidaksemme kommunikoida asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden ja aktiivisten käyttäjien kanssa ja kertoaksemme heille palveluistamme. Kun käytät näitä verkostoja ja alustoja, palveluntarjoajan yleiset käyttöehdot ja tietojenkäsittelykäytännöt ovat voimassa. Ellei tietosuojaselosteessamme kerrota muuta, käsittelemme käyttäjien tietoja, kun he ovat yhteydessä meihin sosiaalisissa verkostoissa ja sosiaalisen median alustoilla, esimerkiksi kun he luovat sisältöä sivuillemme tai lähettävät meille viestejä. Oikeutetun etumme nojalla (toisin sanoen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen verkkosivujen analysointiin, optimointiin ja toimivuuteen liittyvän etumme nojalla) sijoitamme verkkosivuillemme linkkejä tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin.

Sen edellytyksenä on aina, että sisällön tarjoavat kolmannet osapuolet voivat nähdä käyttäjien IP-osoitteet, koska he eivät voi lähettää sisältöä selaimiin ilman IP-osoitetta. Näin ollen tällaisten sisältöjen katselu vaatii IP-osoitetiedon. Pyrimme käyttämään vain sellaisten osapuolten sisältöjä, jotka käyttävät näitä IP-osoitteita ainoastaan kyseisen sisällön tarjoamiseen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saattavat myös käyttää pikselitunnisteita (näkymätön graafinen kohde, tunnetaan myös nimellä ”web beacon”) tilastointi- tai markkinointitarkoituksessa. Pikselitunnisteiden avulla on mahdollista analysoida tietoa, kuten verkkosivuston eri sivujen kävijäliikennettä. Pseudonymisoitu tieto voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjien laitteille, ja ne voivat sisältää esimerkiksi teknistä tietoa selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, paikalle ohjaavien verkkosivujen tietoja ja tietoa käyntien lukumäärästä sekä muuta tietoa verkkosivujemme käytöstä. Lisäksi tietoja saatetaan yhdistää muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

XIII. YouTube

Upotamme YouTuben videosisältöjä palveluihimme. YouTube on palvelu, jonka tarjoaa ”Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti” (”Google”). Tässä tarkoituksessa pyydämme kyseisiä sisältöjä Googlen palvelimilta. Jos olet kirjautunut Googleen Google-tililläsi, Google voi yhdistää selaustietosi muihin tietoihin. Tilanteissa sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

XIV. Keskustelupalsta

Verkkosivullamme on mahdollista osallistua keskustelupalstan keskusteluihin. Palstan käyttöä varten täytyy rekisteröityä käyttäjänimellä, sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Voit rekisteröityä salanimellä. Säilytämme näitä tietoja vain siksi, että käyttäjät voisivat kirjautua sisään. Salasanasi salataan. Suosittelemme kuitenkin, että käyttäjät eivät käyttäisi samaa salasanaa muilla sivustoilla. Salasana antaa käyttäjille pääsyn keskustelupalstan tiliinsä, joten pidä salasanasi turvassa äläkä kerro sitä kolmansille osapuolille. Jos et muista tilisi salasanaa, voit käyttää phpBB-ohjelmiston ”unohdin salasanani” -toimintoa (I forgot my password). Toiminto kysyy käyttäjänimeäsi ja sähköpostiosoitettasi, minkä jälkeen phpBB-ohjelmisto luo uuden salasanan, jonka avulla saat tilisi takaisin käyttöösi.

Keskustelupalstan palveluntarjoaja on phpBB Deutschland e. V., Sandweg 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen (”phpBB”). phpBB luo useita evästeitä, kun vierailet keskustelupalstalla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa väliaikaistiedostoina. Kaksi evästeistä sisältää yksilöidyn käyttäjänumeron (käyttäjätunnus) ja nimettömän istuntonumeron (istuntotunnus), jotka phpBB antaa käyttäjälle automaattisesti. Kolmas eväste luodaan, kun käyttäjä on vieraillut eri keskusteluissa, ja sen avulla tallennetaan tieto käyttäjän lukemista palstakirjoituksista, jotta lukemattomat kirjoitukset voidaan merkitä. Lisää tietoa kerätään, kun tietoa lähetetään palveluntarjoajalle. Se voi tarkoittaa vierailijan roolissa tehtyjä kirjoituksia, rekisteröitymisen yhteydessä kerättyä tietoa ja keskustelupalstalle rekisteröityneen käyttäjän luomia viestejä. Lisätietoa palveluntarjoajan tavasta käyttää tietoja löydät osoitteesta: https://www.phpbb.com/community/ucp.php?mode=privacy.

Tietojesi käytön oikeudellinen perusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen, koska toteutamme keskustelupalstan käyttöä koskevaa sopimusta. Jos me tai phpBB käytämme tietoja palveluidemme parantamiseen, käyttö on perusteltua tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla. Palveluiden parantaminen on ensisijainen etu.

XV. Giants Developer Network

Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden luoda sisältöä GIANTS SDK:n avulla (”käyttäjien luoma sisältö”). GIANTS SDK antaa käyttäjille pääsyn erilaisiin työkaluihin, joilla on mahdollista luoda ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä, esimerkiksi editorityökaluun (”työkalut”). Työkalujen käyttöä varten käyttäjien täytyy rekisteröityä GIANTS Developer Networkiin. Tätä varten heidän on annettava sähköpostiosoite ja salasana. Käytämme näitä tietoja vain GIANTS Developer Networkin hallinnointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojesi käytön oikeudellinen perusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen, koska panemme täytäntöön GIANTS Developer Networkin käyttöä koskevan sopimuksen.

XVI. ModHub

Tarjoamme käyttäjille alustan (”ModHub”) käyttäjien GIANTS SDK:lla luomaa sisältöä varten (”käyttäjien luoma sisältö”). GIANTS SDK antaa käyttäjille pääsyn erilaisiin työkaluihin, joilla voidaan luoda ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä. Käyttäjät voivat ladata omaa käyttäjien luomaa sisältöään ModHubin avulla. Tätä varten heidän on rekisteröidyttävä sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Käytämme näitä tietoja vain ModHubin hallinnointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Työkalut lähettävät meille käyttäjän IP-osoitteen ja tiedostojen pääsytiedot, jotta voimme antaa käyttäjälle pääsyn ohjelmointirajapintaan (API). Tietojesi käytön oikeudellinen perusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen, koska panemme täytäntöön ModHubin käyttöä koskevan sopimuksen.

XVII. AppsFlyer

Sovellustamme analysoidaan AppsFlyer Inc. -yhtiön tarjoamilla teknologioilla. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105, USA). Sinulta kerätään ja tallennetaan kyseisessä tarkoituksessa erilaisia istunto- ja interaktiotietoja. Tarvitsemme näitä tietoja parantaaksemme peliemme sisältöä sekä käytettävyyttä ja optimoidaksemme käyttökokemusta sinulle. Istunto- ja interaktiotietoja ei missään vaiheessa käsitellä henkilökohtaisessa muodossa vaan pseudonyymin alaisesti. Lisää tietoa AppsFlyerin tietojen käsittelystä löytää palveluntarjoajan yksityisyyskäytännöstä: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Käytön laillinen peruste löytyy GPDR-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kappaleen 1. lauseen f-kohdasta. Jos et halua, että AppsFlyer seuraa sinua vastaisuudessa, voit kieltää tietojen käytön milloin vain täältä: https://www.appsflyer.com/optout

AppsFlyer on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen alaisesti, mikä takaa sen noudattavan eurooppalaisia tietosuojalakeja: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnUZAA0&status=Active

Tämä ei koske Apple Arcaden Farming Simulator 20+ -versiota.

XVIII. Tapahtumat

Tapahtumapaikan alueella olevista ihmisistä otetaan kuvia sekä video- ja/tai ääninauhoituksia.

Tapahtumaan osallistuvat osanottajat hyväksyvät, että tapahtuman järjestämisestä vastuussa olevat osapuolet saattavat oikeutetun edun perusteella nauhoittaa tapahtumaa / tallentaa tapahtumaa visuaalisesti ja että osapuolet voivat jakaa näitä nauhoituksia tai tallenteita suurelle yleisölle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai verkkosivustoilla (Art. 6(1) GDPR).

XIX. Smart Recruiters

Työnhakijaportaalin toteuttamiseen käytämme palveluntarjoajaa

SmartRecruiters GmbH
Wilhelmstraße 118
10963 Berliini

SmartRecruiters tarjoaa työnhakija-alustan palveluna. SmartRecruiters-ohjelmiston käyttöön sovelletaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohtaa f sen perusteella, että hakemusten arviointi ja hallinnointi työnhakijoiden hallintajärjestelmässä sekä tehokkaan työhakemusprosessin järjestäminen ovat oikeutettuja taloudellisia etujamme.

Työnhakijaportaalin toimittamisen yhteydessä SmartRecruiters myös käsittelee puolestamme henkilökohtaisia tietoja, joita aiheutuu käyttäjän seuraavista toimista:

 • Työnhakijaportaalissa käyminen
 • Profiilin luominen
 • Hakemuksen tekeminen ja tämän jälkeinen viestintä

SmartRecruiters noudattaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä vakiosopimuslausekkeita.

Tutustu SmartRecruitersin tietoturvakäytäntöön: https://www.smartrecruiters.com/de/legal/candidate-privacy-policy

XX. Rekisteröityjen oikeudet

Kun henkilötietojasi käsitellään, olet ”rekisteröity” tietosuoja-asetuksen mukaisessa merkityksessä ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään.

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää kertomaan sinulle, käsitteleekö hän/se sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelyä tapahtuu, voit pyytää rekisterinpitäjältä seuraavia tietoja:

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • käsiteltävät henkilötietoryhmät;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
 • henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, säilytysajan määrittämiskriteerit;
 • oikeutesi pyytää rekisterinpitäjältä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä oikeutesi vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;
 • automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) mahdollinen käyttö tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan ja 4 kohdan mukaisesti sekä – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta, kyseisen käsittelyn merkittävyys ja käsittelyn mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, siirretäänkö sinua koskevia henkilötietoja niin sanottuun kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle. Tässä asiayhteydessä voit pyytää tietoa tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisista siirtoa koskevista suojatoimista.

2. Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tietojen oikaisua tai täydentämistä, kun sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat epätarkkoja tai puutteellisia. Rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

3. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavilla ehdoilla:

 • Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, ja vahvistusta siitä, ylittääkö rekisterinpitäjän oikeutettu etu omasi, odotetaan.

Kun sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, kyseisiä henkilötietoja, niiden säilytys pois lukien, voidaan käsitellä vain suostumuksestasi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai Euroopan unionin tai sen jäsenmaan yleistä etua koskevista syistä. Kun käsittelyä on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle, ennen kuin rajoitus poistetaan.

4. Oikeus poistaa tiedot

a) Poistamisvelvoite

Voit vaatia rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, kun yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • Peruutat suostumuksesi, johon tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen käsittely perustui, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • Vastustat henkilötietojesi käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelylle ole ehdottoman välttämättömiä lakiperusteita, tai vastustat tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
 • Sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Sinua koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Sinua koskevat henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen, josta kerrotaan tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa, mukaisesti.

b) Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on luovuttanut sinua koskevia henkilötietoja eteenpäin ja rekisterinpitäjää kehotetaan poistamaan sinua koskevat henkilötiedot tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisterinpitäjällä on seuraavat velvollisuudet: Rekisterinpitäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin (mukaan lukien tekniset ratkaisut, saatavilla oleva teknologia ja kustannukset huomioiden) ilmoittaakseen kolmannen osapuolen yrityksille, jotka ovat myös rekisterinpitäjiä, että olet vaatinut kaikkien henkilötietoihin johtavien linkkien ja tietojen kopioiden poistoa.

c) Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistoon ei ole, jos käsittely on tarpeen

 • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
 • rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten;
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä, tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohtien sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 • yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos oikeus saada tiedot poistetuksi todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
 • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Kun olet käyttänyt rekisterinpitäjää kohtaan oikeuttasi tietojen oikaisuun, poistoon tai käytön rajoitukseen, rekisterinpitäjä on velvoitettu ilmoittamaan tietojen oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta kaikille vastaanottajille, joille tietoja on luovutettu, ellei toimenpide osoittaudu mahdottomaksi tai vaadi kohtuutonta vaivannäköä. Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi vastaanottajista.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää halutessasi tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle tiedot on toimitettu, vastustaa asiaa, jos:

 • käsittely perustuu suostumukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tai sopimukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti; ja
 • henkilötietoja käsitellään automaattisesti.

Tätä oikeutta käyttäessäsi sinulla on oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen siirto ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei päde, jos henkilötietojen käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää milloin tahansa, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan mukaisesti. Tämä koskee myös samoihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on lopetettava henkilötietojesi käsittely, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa ilman eri perusteluja. Tämä koskee myös suoramarkkinointiin liittyvää profilointia. Jos vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä kyseisessä tarkoituksessa. Tietoyhteiskunnan palvelujen tapauksessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2002/58/EY huolimatta, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

8. Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen nojalla ennen peruuttamista tehdyn käsittelyn laillisuuteen.

9. Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tämä ei päde tilanteissa, joissa päätös

a) on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;
b) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja lait sisältävät myös oikeuksiasi, vapauksiasi ja oikeutettua etuasi turvaavia mekanismeja; tai
c) perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua erityisiin henkilötietoryhmiin, joita käsitellään tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa, ellei 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa sovelleta ja ellei oikeuksiasi, vapauksiasi ja oikeutettua etuasi suojaavia keinoja ole käytössä. Alakohdissa a ja c mainittujen tapausten osalta rekisterinpitäjän täytyy ottaa käyttöön riittäviä turvamekanismeja oikeuksiesi, vapauksiesi ja oikeutettujen etujesi turvaamiseksi ja vähintään tarjota yksinkertaisia tapoja vaatia ihmisen osallistumista tietojen käsittelemiseen, esittää oma kantasi ja riitauttaa päätös.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

Social Media

We use cookies and analytics tools to improve the user friendliness of the Internet website. By continuing to use our website you are agreeing to our use of cookies.