Fortrolighedspolitik

Dette er fortrolighedspolitikken for GIANTS Software GmbH ("GIANTS", "vi"). Vi tilbyder information og mulighed for at downloade elektroniske spil (i det følgende samlet benævnt "Tjenester") i butikssektionen ("Butik") på vores websteder ("Websted"). Denne fortrolighedspolitik informerer dig om den type personlige data, vi indsamler i forbindelse med din brug af Tjenesterne og om det formål, de vil blive brugt til. Det vil også informere dig om dine rettigheder. Vi tager vores ansvar for beskyttelse og behandling af personoplysninger meget alvorligt. Vi bruger en række tekniske midler og kontraktmæssige arrangementer for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang og tab. Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Bemærk, at når links fører til tredjeparts-websteder, har disse virksomheder deres egne fortrolighedspolitikker, der gælder for brugen af deres websteder. Vi tilbyder kun vores tjenester til personer, der er mindst 16 år gamle. Derfor indsamler vi ikke bevidst data fra eller behandler data fra personer under 16 år.

I. Navn og adresse på controlleren

Controlleren, som dette udtryk er defineret i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR), andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne og andre databeskyttelsesbestemmelser er:

GIANTS Software GmbH
Wiesenstraße 19
8952 Zürich-Schlieren
Schweiz

II. Navn og adresse på repræsentanten i EU

Jan-Hendrik Pfitzner, GIANTS Software GmbH, Wiesenstrasse 19, 8952 Zürich-Schlieren, Schweiz

III. Generel information om databehandling

1. Omfang af behandling af personoplysninger

Som princip indsamler vi kun de personlige data, du selv leverer, når du bruger Tjenesterne og når og hvis du bruger gebyrbaserede tjenester. Personlige data er data, der indeholder oplysninger om personlige eller faktiske omstændigheder. Når du afgiver en ordre via vores hjemmeside, skal du angive dit navn, adresse, e-mailadresse og betalingsoplysninger.

Undertiden er vi også nødt til at bede dig om personlige data som dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer for at behandle dine forespørgsler eller yde support til dig.

Derudover indsamler vi data i forbindelse med frivillig deltagelse i analyser og undersøgelser. Vi videregiver kun personlige data til samarbejdende virksomheder eller eksterne tjenesteudbydere, hvor dette er påkrævet eller tilladt ved lov, især til udførelse af kontrakter, til behandling af betalinger, til beskyttelse af andre brugere, til forebyggelse af trusler mod national eller offentlig sikkerhed eller til retsforfølgelse af strafbare handlinger.

Dine legitime interesser vil blive overvejet i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler.

Vi behandler al denne information fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler. Som et principspørgsmål videregiver vi ikke sådanne oplysninger til tredjepart uden dit samtykke, medmindre dette er påkrævet til udførelse og udførelse af kontrakten, til behandling af din forespørgsel eller til levering af supporttjenester til dig, eller medmindre det er tilladt i henhold til de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser.

2. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Hvor vi får den registreredes samtykke til behandling af operationer, der involverer personoplysninger, er behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 6 (1) (a) i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, som er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er artikel 6 (1) (b) GDPR. Dette gælder også for forarbejdningsoperationer, der er nødvendige inden indgåelse af en kontrakt.

Hvor behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, er behandlingen baseret på artikel 6 (1) (c) GDPR.

I tilfælde af at personoplysninger skal behandles for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, er behandlingen baseret på artikel 6 (1) (d) GDPR.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesætter den legitime interesse, er behandlingen baseret på artikel 6 (1) (f) GDPR.

3. Formål med behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler data for at muliggøre din brug af tjenesterne. Dette inkluderer også behandling af personoplysninger med henblik på datasikkerhed, stabiliteten og driftssikkerheden i vores system samt faktureringsformål. Vi behandler data for at hjælpe dig med supporthenvendelser. Data behandles også for at registrere og forhindre misbrug af Tjenesterne, f.eks. en anvendelse til falske formål. Data behandles for at få nye kunder og for at vise reklamer, som vi mener matcher dine interesser.

4. Sletning af data og lagringsperiode

De registreredes personlige oplysninger slettes eller blokeres, når der ikke længere er grund til at opbevare dem. Data kan også gemmes ud over et sådant tidspunkt, hvis den europæiske eller nationale lovgiver har foreskrevet dette i EU-lovbestemmelser, love eller andre lovbestemmelser, som controlleren er underlagt. Data blokeres eller slettes også, når opbevaringsperioden, der kræves i ovennævnte regler, udløber, medmindre data skal gemmes længere tid for at overholde eller udføre en kontrakt.

5. Datasikkerhed

Vi har taget de skridt, der med rimelighed kan forventes af os for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige data og uautoriseret brug eller ændring af disse data og minimere de relaterede risici. Ikke desto mindre indebærer levering af personoplysninger, hvad enten det er personligt, via telefon eller over internettet, altid risici, og muligheden for manipulation eller sabotage af tekniske systemer kan ikke udelukkes.

Vi behandler de indsamlede oplysninger fra dig i overensstemmelse med national og europæisk databeskyttelseslovgivning. Alle ansatte er underlagt forpligtelsen til at bevare datafortrolighed og overholde databeskyttelsesreglerne og er blevet uddannet i denne henseende. Dine data overføres i krypteret form ved hjælp af SSL-metoden.

IV. Levering af tjenesterne og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores tjenester anmodes, indsamler vores system automatisk data og information fra systemet på den anmodende computer. I denne sammenhæng indsamler vi følgende data:

 • Internetprotokol og version, anmodningstype, statuskode
 • URL / side / fil anmodet
 • IP-adresse
 • URL til det henvisende websted, hvorfra filen blev anmodet
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Browsertype og operativsystem samt hardware-oplysninger
 • Overført datamængde
 • Adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.)
 • Varighed og hyppighed af brug
 • Evaluering af mods

Dataene gemmes også i logfilerne på vores system.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for den midlertidige lagring af dataene og logfilerne er artikel 6 (1) (f) GDPR.

3. Formål med databehandling

Systemet skal midlertidigt gemme IP-adressen for at muliggøre levering af tjenesterne til brugerens computer. Til dette formål skal systemet gemme brugerens IP-adresse i sessionens varighed. Data gemmes i logfiler for at sikre, at tjenesterne fungerer. Derudover bruges dataene til at optimere tjenesterne og til at sikre vores IT-systemers sikkerhed. Data gemmes ud over sessionen med det formål at forebygge svig (f.eks. betalingssvindel eller overtrædelse af spillereglerne, hvor en person bruger flere konti) og til IT-sikkerhed (f.eks. beskyttelse mod DDoS-angreb). Datasæt analyseres kun til statistiske formål.

Vi sletter logfiler efter en periode på fjorten dage. Vi forbeholder os retten til at fortsætte med at gemme IP-adresser og logfiler i en bestemt periode, selv efter brugere har brugt tjenesterne. Dette gøres især for at kunne forhindre eller undersøge tilfælde af misbrug og i den sammenhæng videregive sådanne data til efterforskningsmyndighederne i individuelle tilfælde eller for at kunne rette fejl. Alle andre dataanalyser bruger data i anonymiseret form, hvor dette er muligt. Når perioden udløber, slettes IP-adressen og logfilerne fuldstændigt, medmindre disse oplysninger skal opbevares for at overholde obligatoriske juridiske forpligtelser, eller medmindre der er verserende specifikke undersøgelser fra retshåndhævende myndigheder. Disse formål afspejler også vores legitime og altoverskyggende interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR.

4. Opbevaringsperiode

Data slettes, når det ikke længere er nødvendigt for at nå formålet for indsamlingen.

5. Indstillinger for indsigelse og fjernelse

Indsamling af data til levering af tjenesterne og lagring af data i logfiler er absolut nødvendigt for at sikre, at tjenester kan betjenes med så få afbrydelser som muligt. Derfor har brugere ikke ret til at gøre indvendinger.

V. Support system

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

I forbindelse med vores tjenester leverer vi et supportbillet-system, der kan bruges til at kontakte os elektronisk ved at sende en e-mail til support@giants-software.de. Hvor brugere anvender denne mulighed, overføres de indtastede data til og gemmes af os. Disse data består af:

E-mailhoved (f.eks. server, hvorfra data sendes, e-mailklient (hvis relevant) osv.)
E-mailadresse
Indholdet af meddelelsen
Vi registrerer også det tidspunkt, hvor beskeden blev sendt.
Chat-optagelse (hvis chat-funktionen bruges)

De data, der er indsamlet i denne sammenhæng, videregives ikke til tredjepart. Dataene bruges udelukkende til at behandle undersøgelsen.

2. Retsgrundlag for databehandling

Hvor brugeren har givet sit samtykke, er databehandling baseret på artikel 6 (1) (a) GDPR.

Behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er baseret på artikel 6 (1) (f) GDPR. Hvis formålet med kontakten via e-mail er at udføre en kontrakt, er databehandling også baseret på artikel 6 (1) (b) GDPR.

3. Formål med databehandling

Vi behandler kun de personlige data for at behandle e-mailen. Hvor brugere kontakter os via e-mail, afspejler dette også vores nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene. Alle andre personlige data, der behandles, mens e-mailen sendes, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og for at sikre vores IT-systemers sikkerhed.

4. Opbevaringsperiode

Data slettes, når de ikke længere er nødvendige, men senest en måned efter undersøgelsen er blevet afsluttet.

5. Indsigelse og mulighed for fjernelse

Brugere kan når som helst tilbagekalde deres samtykke til behandling af personoplysninger. Når brugere kontakter os, kan de gøre indsigelse mod, at deres personlige data gemmes til enhver tid. I dette tilfælde kan korrespondancen ikke videreføres. Alle personlige data, der blev gemt i forbindelse med brugerens kontakt med os, vil blive slettet i dette tilfælde.

VI. Cookies, Web Beacons osv.

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Cookies

Vi bruger “cookies”, dvs. tekstfiler eller pixels, der er gemt på brugerens display-enhed. Cookies er teknologier, der bruges til at indsamle visse brugerspecifikke indstillinger og tekniske oplysninger, som muliggør identifikation af brugeren. Vi bruger cookies til at gøre vores tjenester mere brugervenlige. Nogle elementer i vores tjenester kræver mulighed for at identificere brugeren. Vi bruger også cookies, der giver os mulighed for at analysere brugeradfærd. Cookies gemmes på brugerens display-enhed.

Der er permanente cookies, som forbliver på din skærmenhed i en længere periode, og session-cookies, som gemmes midlertidigt på din skærmenhed og slettes, efter at tjenesterne er blevet lukket.

Vi bruger essentielle cookies, funktions-cookies og performance-cookies.

Essentielle cookies. Disse cookies er nødvendige for at bruge tjenesterne. Uden disse essentielle cookies kan vi muligvis ikke stille visse tjenester eller funktioner til rådighed for dig, eller præsentationen af tjenesterne er muligvis ikke fri for fejl.

Funktions-cookies. Funktions-cookies tillader os at genkende dine standardindstillinger og give forbedrede funktioner, der bedre matcher dine behov. For eksempel gør de os i stand til at personalisere tjenesterne og se, om vi har spurgt dig om visse ting, eller om du har anmodet om visse tjenester. Alle disse funktioner hjælper os med at forbedre tjenesterne for dig.

Performance-cookies. Performance-cookies kaldes undertiden også analyse-cookies og indsamler oplysninger om din brug af tjenesterne. De gør det muligt for os at forbedre Tjenesternes funktion. For eksempel viser performance-cookies os, hvilke sider der bruges hyppigst, og hvordan hele brugsmønsteret til tjenesterne ser ud. De hjælper os også med at genkende problemer i forbindelse med brugen af tjenesterne og til at afgøre, om vores reklame vises effektivt.

Følgende er en liste over de cookies, vi har placeret:

 • PHPSESSID / session-cookie, brugs-cookie

Følgende er en liste over cookies placeret af tredjepart:

 • Olark Live Chat / Support Service (Cookies; _ok, _okbk, _okdetect, _oklv, hblid, olfsk, wcsid og _hstc, _ga, _vwo_uuid_v2, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, amplitude_id_ * olark.comous, hubot) Yderligere oplysninger findes her: https://www.olark.com/help/cookies.
 • Google Analytics (cookies __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz), Google Services (1P_JAR, APISID, CONSENT, DV, HSID, NID, OGPC, SAPISID, SID, SIDCC, SSID)

Ved brugernes første brug af tjenesterne informeres de om brugen af cookies. Hvis brugere ikke ønsker, at cookies skal gemmes på deres displayenhed, eller hvis de ønsker at slette en gemt cookie eller vil have besked, når cookies gemmes, kan de ændre indstillingerne for deres browser eller mobilenhed i overensstemmelse hermed. Oplysninger om, hvordan du udfører hver af disse handlinger, findes i browserens hjælpesektion. I dette tilfælde må vi udtrykkeligt påpege, at det muligvis ikke er muligt at bruge alle funktionerne i Tjenesterne. Hvis du får vores tjenester gennem tredjepart, kan disse tredjeparter muligvis placere cookies. Dette er uden for vores kontrol. Du bedes gennemgå disse tredjeparters beskyttelse af personlige oplysninger.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies er artikel 6 (1) (f) GDPR.

3. Formål med databehandling

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen. Nogle funktioner i vores tjenester kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Brugerdata indsamlet gennem teknisk nødvendige cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler. Analyse-cookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores tjenester og deres indhold. Analyse-cookies informerer os om, hvordan tjenester bruges og giver os mulighed for kontinuerligt at optimere vores tilbud. Disse formål afspejler også vores legitime interesse i at behandle personoplysninger i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR.

4. Opbevaringsperiode, indvendinger og muligheder for fjernelse

Cookies gemmes på brugerens enhed og overføres til os af den enhed. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan deaktivere eller begrænse transmission af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser eller mobilenhed. Eventuelle allerede gemte cookies kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvor cookies er deaktiverede, er brugere muligvis ikke længere i stand til fuldt ud at bruge alle funktioner i tjenesterne.

VII. Google Tag Manager

Google Tag Manager er et produkt af Google, Inc. Den ansvarlige virksomhed for den europæiske region er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Tag Manager er et nyttigt markedsføringsprogram, der sporer brugeropførsel, og på grund af dette ønsker vi at oplyse dig om det i vores fortrolighedspolitik.

Google Tag Manager er et organiseringsværktøj, der tillader central administration og integration af hjemmesidetags via et brugerinterface. Tags er små kodesektioner, der f.eks. optegner brugeraktivitet. Tags indsættes ofte af Google-interne produkter såsom Google Ads eller Google Analytics, og de kan så integreres og administreres af andre virksomheder ved brug af Tag Manager. Disse tags bruges f.eks. til at indsamle brugerdata, forsyne markedsføringsværktøjer, indsætte cookies osv. (På tværs af flere hjemmesider)

Der bliver ikke indsat nogen cookies, de bliver kun administreret via dem, dvs. videresendt til diverse analyseværktøjer. På den måde modtager Google kun anonymiserede data.

Brugen af Google Tag Manager kræver brugerens samtykke. Dette blev anskaffet via vores cookie popup og er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke), så vi kan behandle de personlige data.

Vi har en legitim interesse (Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i at anvende Google Tag Manager.

Vi vil også gerne henvise til Googles fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy

VIII. Google Analytics

På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interessen for analyse, optimering og effektiv drift af vores websted i henhold til artikel 6 (1)(f) GDPR), bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af ”Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland” (”Google”). Google bruger cookies. Generelt overføres oplysningerne om brugernes brug af det websted, der genereres af den givne cookie, til en Google-server i USA og gemmes der. Google er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for, at den overholder den europæiske lovgivning om databeskyttelse (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at analysere brugernes brug af vores websted, udarbejde rapporter om de aktiviteter, der udføres på dette websted, og for at give os yderligere tjenester, der er relateret til brugen af dette websted og på internettet. De behandlede data kan bruges til at oprette pseudonyme brugsprofiler af brugere.

Vi bruger kun Google Analytics med IP-anonymisering. Dette betyder, at brugernes IP-adresse forkortes af Google i EU's medlemsstater eller i andre stater, der er del af aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse transmitteres kun til en Google-server i USA og forkortes der i ekstraordinære tilfælde.

IP-adressen transmitteret af brugernes browser kombineres ikke med andre Google-data. Brugere kan forhindre, at cookies gemmes ved at vælge den respektive indstilling i deres browsersoftware; derudover kan brugere forhindre, at de data, der genereres af cookien og er relateret til deres brug af webstedet, indsamles og behandles af Google ved at downloade og installere et browser-plugin, der findes på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Yderligere oplysninger om Googles brug af data og mulighederne for at stoppe sådan brug og indvendinger mod dem er tilgængelige på Googles websider: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Brug af data fra Google, når du bruger vores partners websteder eller apps “), http://www.google.com/policies/technologies/ads („ Brug af data til reklameformål “), http://www.google.de/settings/ads („Administrér oplysninger, som Google bruger til at vise reklamer til dig“).

IX. Amazon Pixel

Vi bruger analysetjenesterne Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel leveret af Amazon fra Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, USA. Ved at besøge dette websted modtager Amazon de oplysninger, du har adgang til vores websted. Til dette formål henter Amazon et "web beacon" (usynlig grafik) og placerer en cookie på din computer i denne proces. I denne sammenhæng vil de data, der er specificeret i afsnittet "Databehandling på dette websted" i denne fortrolighedspolitik blive sendt til Amazon. IP-adressen, der overføres af din browser i denne sammenhæng, vil ikke blive kombineret med andre Amazon-data. Amazon bruger den placerede cookie til at genkende dig på andre websteder, i apps og på andre tjenester, der leveres af Amazon, og vise personlige reklamer til dig, hvor relevant. Du kan forhindre, at cookies gemmes ved at vælge den respektive indstilling i din browser-software. Vi vil dog gerne påpege, at du i så fald muligvis ikke er i stand til fuldt ud at bruge alle funktionerne på dette websted. Derudover kan du forhindre, at de data, der genereres af cookien og vedrører din brug af webstedet, indsamles og behandles af Amazon ved at klikke på følgende link og vælge indstillingen "Tilpas ikke annoncering, der vises af Amazon til denne browser": https://www.amazon.de/adprefs. I dette tilfælde placeres en opt-out-cookie i din browser, som forhindrer enhver fremtidig indsamling af dine data af Amazon-pixels, når du besøger vores websted. Denne indsigelse står i kraft, til du sletter opt-out-cookien. Amazon giver yderligere oplysninger om indsamling af data på: http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds. Vi har ikke kontrol over de indsamlede data eller viden om det fulde omfang af de indsamlede data. Disse data overføres til USA og analyseres der. Ud over den ovennævnte privatlivspolitik kan du anmode om yderligere oplysninger om formålet og omfanget af dataindsamling og -behandling samt yderligere oplysninger om dine respektive rettigheder og indstillinger for beskyttelse af dit privatliv fra: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r. l. og Amazon Media EU S.à.r. l., alle tre med registreret kontor på 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg; e-mail: ad-feedback@amazon.de. Databehandleren er .de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Tyskland.

X. TikTok, Reddit, Snap

Vi bruger TikTok Pixel, Reddit Pixel og Snap Pixel på vores hjemmeside for at forstå og spore vores besøgendes aktivitet på vores hjemmeside. Ved at gøre det indsamler de ovenfor stående kodebidder oplysninger om besøgende på vores hjemmeside eller de enheder, de bruger (såkaldte begivenhedsdata).

Annoncørværktøjerne blev udviklet af:

TikTok Pixel

 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, United Kingdom

Reddit Pixel

 • Reddit Corporation, 548 Market St, San Francisco, CA 94104, USA

Snap Pixel

 • Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA

De indsamlede begivenhedsdata via Pixels anvendes til at målrette vores reklamer, forbedring af reklamelevering og til personlig annoncering. Til dette formål bliver de begivenhedsdata, der indsamles på vores hjemmeside ved brug af Pixels, sendt videre til Google Ads.

Nogle af disse begivenhesdata er oplysninger, der er gemt på den enhed, du bruger. Derudover bruger Pixels også cookies, hvorigennem der bliver gemt oplysninger på den slutenhed, du har brugt. Lagring af oplysninger af Pixels eller adgang til oplysninger, der allerede er lagret på din enhed, finder kun sted med dit samtykke.

Det retlige grundlag for indsamling og videresendelse af personlige data er derfor Art. 6 stk. 1a GDPR. Denne indsamling og videresendelse af begivenhedsdata udføres af os og Pixel som fælles kontrollanter.

TikTok, Reddit og Snap behandler bl. a. data i USA. Som basis for databehandling med modtagere, der befinder sig i tredjelande (udenfor EU, dvs. i særdeleshed USA), anvender virksomheder de såkaldte standard kontraktuelle klausuler (Art. 46 (2) og (3) GDPR). Disse modelskabeloner er beregnet til at sikre, at tredjelande også overholder europæisk databeskyttelsesstandarder, når der lagres personlige data der. TikTok, Reddit og Snap påtager sig at overholde alle overensstemmelser.

Ovenfor stående Pixels er den eneste controller af den efterfølgende behandling af de videresendte begivenhedsdata. For flere oplysninger om hvordan personlige data behandles, inklusive det retlige grundlag for behandlingen og muligheden for at kræve din ret, se de individuelle betingelser og vilkår for databehandling:

TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871

Reddit: https://redditinc.force.com/helpcenter/s/article/Advertiser-Measurement-Program-Terms Punkt 3

Snap: https://snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses

XI. Facebook Pixel

Vi anvender Facebook Pixel på vores hjemmeside. Dette giver Facebook tilladelse til at spore brugerhandlinger, hvis du besøger vores hjemmeside gennem Facebook Ads og, for eksempel, hvis du køber et produkt på vores hjemmeside. Cookies indstilles af Facebook Pixel. Dette tillader Facebook at matche brugerdata (kundedata såsom IP-adresser, bruger-ID) med dine Facebook-kontodata. Disse data er anonyme og ikke synlige for os.

Med Facebook Pixel er vi i stand til at vise vores produkter til personer, som også er interesseret i dem, og derfor skræddersy vores markedsføringstiltag til brugernes ønsker og interesser, dvs. som en Facebook-bruger (forudsat at leveret personlig markedsføring er tilladt) får du passende markedsføring at se. Desuden bruger Faceboook disse data til analyseformål og sin egen markedsføring.

Bemærk: Du kan skræddersy dine reklameindstillinger selv inden for Facebook.

https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/

Facebook behandler data i bl.a. USA. Som basis for databehandling ved modtagere, der befinder sig i tredjelande (udenfor EU, dvs. i særdeleshed USA), anvender Facebook de såkaldte standard kontraktuelle klausuler (Art. 46 (2) og (3) GDPR). Disse modelskabeloner er beregnet til at sikre, at tredjelande også overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, når der lagres personlige data der. Facebook påtager sig at overholde alle overensstemmelser.

Facebooks vilkår og betingelser for databehandling, som overholder standard kontraktklausuler, kan findes her:

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

XII. Websider på sociale medier og inkluderende tredjeparts-tjenester

Vi vedligeholder websider i sociale netværk og på sociale medieplatforme for at kommunikere med kunder, potentielle kunder og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester der. Når du åbner disse netværk og platforme, gælder de generelle vilkår og betingelser og databehandlingspolitikker for den relevante operatør. Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, når de kommunikerer med os på sociale netværk og på sociale medieplatforme, f.eks. oprette bidrag på vores websider eller send os beskeder. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og effektiv drift af vores websider i henhold til artikel (1)(f) GDPR), placerer vi links til disse tredjeparts tjenester på vores websider.

Dette kræver altid, at de tredjeparter, der leverer dette indhold, kan se brugernes IP-adresse, fordi de ikke kan sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. Derfor er IP-adressen påkrævet for at vise dette indhold. Vi stræber efter kun at bruge indhold, der leveres af parter, der bruger den respektive IP-adresse udelukkende med henblik på levering af nævnte indhold. Tredjepartsudbydere kan også bruge "pixel tags" (usynlig grafik, også benævnt "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. "Pixel tags" gør det muligt at analysere information, såsom besøgende trafik på de forskellige sider på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugernes enhed og kan for eksempel indeholde tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, oplysninger om henvisende websteder og tidspunkter for webstedets besøg samt yderligere information om brugen af vores websider. Det kan endvidere kombineres med lignende oplysninger fra andre kilder.

XIII. YouTube

Vi integrerer videoindhold leveret af YouTube i vores tjenester. YouTube er en tjeneste leveret af "Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland" ("Google"). Til dette formål anmoder vi om det respektive indhold fra Google-servere. Hvis du er logget ind på Google med din Google-konto, er Google i stand til at kombinere din adfærd på nettet med andre data. Googles privatlivspolitik gælder: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

XIV. Forum

Vores hjemmeside giver mulighed for at indsende bidrag til et forum. Forummet kræver også registrering med et brugernavn, din e-mailadresse og en adgangskode. Du kan bruge et pseudonym til at registrere dig med. Vi gemmer kun disse data for at give brugerne mulighed for at logge ind. Din adgangskode er krypteret. Ikke desto mindre anbefaler vi, at brugerne ikke bruger den samme adgangskode på forskellige websteder. Adgangskoden giver brugerne adgang til deres konto i forummet, så hold den på et sikkert sted, og giv den ikke videre til tredjepart. Hvis du ikke kan huske din adgangskode til din konto, kan du bruge funktionen "Jeg har glemt min adgangskode" på phpBB-softwaren. Denne proces beder dig om at indtaste dit brugernavn og din e-mailadresse, hvorpå phpBB-softwaren genererer en ny adgangskode, der giver dig mulighed for at få din konto tilbage.

Forummet drives af udbyderen phpBB Deutschland e. V., Sandweg 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen (“phpBB”). phpBB genererer flere cookies, når du besøger forummet. Cookies er små tekstfiler, som browseren gemmer som midlertidige filer. To af disse cookies indeholder et unikt brugernummer (bruger-id) og et anonymt session-nummer (session-id), som automatisk tildeles brugeren af phpBB. En tredje cookie genereres, når en bruger har besøgt emner og bruges til at gemme information om de bidrag, som brugeren har læst for at kunne markere eventuelle bidrag, der endnu ikke er læst. Yderligere information indsamles, når information sendes til operatøren. Dette kan omfatte bidrag, der er oprettet som gæst, data, der indsamles i forbindelse med registreringen, og de meddelelser, der er oprettet af en bruger, efter at han / hun har registreret sig i forummet. Yderligere oplysninger om, hvordan dine data bruges af operatøren, findes på: https://www.phpbb.com/community/ucp.php?mode=privacy.

Det retlige grundlag for brug af dine data er artikel 6 (1) (b) GDPR, fordi vi vil indgå en kontrakt om brugen af forummet. Hvor vi eller phbBB bruger dataene til at forbedre Tjenesterne, er denne brug berettiget i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR. Der er en altoverskyggende interesse i at forbedre tjenesterne.

XV. Giants Developer Network

Vi tilbyder muligheden for at oprette brugergenereret indhold vha. GIANTS SDK (“Brugergenereret indhold”). GIANTS SDK giver adgang til forskellige værktøjer, der gør det muligt at oprette og dele brugergenereret indhold, f.eks. en redaktør (“Værktøjer”). For at bruge værktøjerne skal brugerne registrere sig i GIANTS Developer Network. Til dette formål skal de angive deres e-mailadresse og en adgangskode. Vi bruger kun disse data til at administrere GIANTS Developer Network; det vil ikke blive videregivet til tredjepart. Det retlige grundlag for brug af dine data er artikel 6 (1) (b) GDPR, fordi vi vil udføre en kontrakt om brugen af GIANTS Developer Network.

XVI. ModHub

Vi tilbyder en platform (“ModHub”) til brugergenereret indhold oprettet med GIANTS SDK (“Brugergenereret indhold”). GIANTS SDK giver adgang til forskellige værktøjer, som man kan oprette og dele brugergenereret indhold med. Brugere kan uploade brugergenereret indhold, der er oprettet af brugeren ved hjælp af ModHub. Til dette formål skal brugeren registrere sig ved at angive en e-mailadresse og en adgangskode. Vi bruger kun disse data til at administrere ModHub; sådanne data vil ikke blive videregivet til tredjepart. Værktøjerne transmitterer IP-adressen og brugernes adgang til filer til os for at gøre det muligt for brugeren at få adgang til interface (API). Det retlige grundlag for brug af dine data er artikel 6 (1) (b) GDPR, fordi vi vil indgå en kontrakt om brugen af ModHub.

XVII. AppsFlyer

Vores app analyseres med teknologi fra AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Forskellig data om din interaktion og din session indsamles og opbevares til dette formål. Vi har brug for oplysningerne for at forbedre indholdet og brugervenligheden i vores spil og for at optimere din brugeroplevelse. Data om din interaktion og din session behandles altid anonymiseret og aldrig sammen med dine personoplysninger. Du kan få flere oplysninger om AppFlyers behandling af dine data i udbyderens privatlivspolitik: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Det anvendte lovgrundlag findes i 6. artikel, 1. afsnit, 1. sætning, punkt f i Persondataforordningen. Hvis du ikke ønsker, at dine data bliver registreret af AppsFlyer i fremtiden, kan du når som helst vælge det fra her: https://www.appsflyer.com/optout

AppsFlyer er certificeret under EU-US Privacy Shield-ordningen og garanterer dermed overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnUZAA0&status=Active

Dette gælder ikke for Apple Arcade's Farming Simulator 20+-version.

XVIII. Events

Der vil blive taget billeder, videooptagelser og/eller lydoptagelser af mennesker under eventet.

Ved at deltage accepterer alle besøgende, at arrangørerne må optage og visuelt dokumentere eventet på baggrund af en legitim interesse, og at de må dele materialet offentligt, f.eks. på sociale medier eller hjemmesider (Artikel 6(1) GDPR).

XIX. Smart Recruiters

Til anskaffelse af ansøgerportalen bruger vi serviceleverandøren

SmartRecruiters GmbH
Wilhelmstraße 118
10963 Berlin

SmartRecruiters anvender en ansøgerplatform som service. Brugen af SmartRecruiters finder sted i medfør af Art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f GDPR baseret på vores legitime økonomiske interesse i at evaluere og administrere applikationer i en ansøgers administrationssystem og i at udføre en effektiv ansøgerproces.

I forbindelse med anskaffelse af ansøgerportalen behandler SmartRecruiters personlige data på vores vegne, som opstår gennem følgende af brugerens handlinger:

 • Besøg af ansøgerportalen
 • Oprettelse af en profil
 • Ansøgning og yderligere kommunikation

SmartRecruiters overholder standard kontraktklausuler til behandling af personlige data.

Se SmartRecruiters' fortrolighedspolitik: https://www.smartrecruiters.com/de/legal/candidate-privacy-policy

XX. Den registreredes rettigheder

Når dine personlige data behandles, er du den "registrerede" som defineret i GDPR, og du har følgende rettigheder ift. controlleren:

1. Ret til adgang

Du har ret til at kræve, at controlleren be- eller afkræfter, om den behandler personoplysninger om dig. Hvor sådan behandling findes, kan du anmode om følgende oplysninger fra controlleren:

 • de formål, som personoplysningerne behandles til;
 • kategorierne af personoplysninger, der behandles;
 • modtagerne eller de kategorier af modtagere, som de personlige oplysninger om dig er blevet videregivet til eller stadig videregives til;
 • den periode, som de personoplysninger, der vedrører dig, skal lagres, eller, hvis det ikke er muligt at give detaljerede oplysninger om dette, de kriterier, der er anvendt til at bestemme denne periode;
 • eksistensen af retten til at anmode om, at controlleren korrigerer eller sletter de personlige oplysninger, der vedrører dig eller begrænser deres behandling, og retten til at gøre indsigelse mod sådan behandling;
 • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 • alle tilgængelige oplysninger om dataforekomsten, hvor personoplysninger ikke indsamles fra den registrerede;
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22 (1) og (4) GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de tilsigtede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt de personlige oplysninger, der vedrører dig, overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om de passende beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 46 GDPR vedrørende overførslen.

2. Ret til rettelse

Du har ret til at få controlleren til at rette og / eller udfylde data, hvor de personlige oplysninger om dig, der behandles, er unøjagtige eller ufuldstændige. Controlleren skal rette disse data uden unødig forsinkelse.

3. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve, at controlleren begrænser behandlingen af personoplysninger om dig, hvis følgende gælder:

 • du bestrider nøjagtigheden af de personlige data, der vedrører dig i en periode, der gør det muligt for controlleren at kontrollere nøjagtigheden af de personlige data;
 • behandlingen er ulovlig, og du er imod sletning af personoplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem;
 • controlleren har ikke længere brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men du har brug for disse data til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller
 • du har gjort indsigelse mod behandling i overensstemmelse med art. 21 (1) GDPR og verifikation af, om de legitime grunde til controlleren tilsidesætter din, verserer.

Når behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, er begrænset, kan sådanne personoplysninger med undtagelse af opbevaring kun behandles med dit samtykke eller med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af rettighederne til en anden naturlig eller juridisk person eller af grunde af vigtig offentlig interesse for unionen eller en medlemsstat. Hvis behandlingen blev begrænset i overensstemmelse med de førnævnte betingelser, vil du blive informeret af controlleren, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Sletningsforpligtelse

Du kan kræve, at controlleren sletter de personlige oplysninger, der vedrører dig, uden unødig forsinkelse, hvor en af følgende årsager gælder:

 • De personlige oplysninger, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de blev indsamlet eller behandlet.
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) eller artikel 9 (2) (a) GDPR var baseret på, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 (1) GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 (2) GDPR.
 • De personlige oplysninger om dig blev behandlet ulovligt.
 • De personoplysninger, der vedrører dig, skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til EU- eller medlemslandlovgivning, som controlleren er underlagt.
 • De personoplysninger, der vedrører dig, er indsamlet med hensyn til udbuddet af informationssamfundstjenester, der er nævnt i artikel 8 (1) GDPR.

b) Oplysninger givet til tredjepart

Hvor controlleren har offentliggjort de personlige oplysninger, der vedrører dig, og er forpligtet til at slette de personlige oplysninger, der vedrører dig i overensstemmelse med artikel 17 (1) GDPR, gælder følgende: Controlleren skal tage rimelige skridt (herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementering) for at underrette tredjepartsfirmaer, der er controllere, om, at du har anmodet om sletning af alle links til eller kopier af sådanne personlige data.

c) Undtagelser

Retten til sletning gælder ikke, hvor behandling er nødvendig

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • for overholdelse af en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstatens lovgivning, som controlleren er underlagt eller for udførelsen af en opgave, der udføres i almenhedens interesse eller i udøvelsen af den officielle myndighed, der er tillagt controlleren;
 • af hensyn til almen interesse i området for folkesundhed i henhold til art. 9 (2) (h og i) samt art. 9 (3) GDPR;
 • til arkivering af almen interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89 (1) GDPR, for så vidt som den i litra a) nævnte rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt forringe opfyldelsen af målsætningerne for en sådan forarbejdning; eller
 • til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

5. Ret til information

Når du har udøvet retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over for controlleren, har controlleren en pligt til at kommunikere denne rettelse eller sletning af dataene eller begrænsningen af behandlingen til hver modtager, til hvilke de personlige oplysninger, der vedrører du er blevet afsløret, medmindre dette viser sig umuligt eller involverer uforholdsmæssig stor indsats. Du har ret til at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger om dig, som du har leveret til controlleren i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at overføre disse data til en anden controller uden hindring af den controller, hvortil personoplysningerne er leveret, hvor behandlingen er baseret på samtykke i henhold til

 • Artikel 6 (1) (a) GDPR eller art. 9 (2) (a) GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6 (1) (b) GDPR; og
 • til behandlingen er udført med automatiserede midler.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at få de personlige oplysninger, der vedrører dig, sendt direkte fra en controller til en anden, hvor dette er teknisk muligt. Denne ret må ikke påvirke andres rettigheder og friheder negativt. Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en opgave, der udføres i almenhedens interesse eller ved udøvelsen af en officiel myndighed, der er tillagt controlleren.

7. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der er baseret på artikel 6 (1) (e eller f) GDPR til enhver tid; dette gælder også for profilering, der er baseret på disse bestemmelser. I et sådant tilfælde behandler controlleren ikke længere de personlige oplysninger, der vedrører dig, medmindre controlleren kan udvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller medmindre dataene behandles med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Når personoplysninger, der vedrører dig, behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til dette formål; dette gælder også for profilering, hvor profilering er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, behandles personoplysningerne om dig ikke længere til sådanne formål. I forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF kan du udøve din ret til at indvende med automatiserede midler med tekniske specifikationer.

8. Ret til at tilbagekalde samtykke givet til databeskyttelseslovgivning

Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke, der er givet til databeskyttelseslovgivningen. At tilbagekalde dit samtykke påvirker ikke lovligheden af nogen behandling, der udføres på baggrund af samtykket, indtil en sådan tilbagekaldelse.

9. Automatisk beslutning truffet i individuelle sager, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – inkl. profilering – og som frembringer retsvirkninger vedrørende dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, når beslutningen

a) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem dig og controlleren,
b) er autoriseret efter love eller unionslovgivninger, som controlleren er underlagt, og hvor disse love også indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og legitime interesser; eller
c) er lavet med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger, der er nævnt i artikel 9 (1) GDPR, medmindre artikel 9 (2) (a eller g) finder anvendelse og egnede foranstaltninger til at beskytte rettigheder og friheder og dine legitime interesser er på plads. Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i underafsnit (a) og (c), skal controlleren gennemføre passende foranstaltninger til at beskytte rettigheder og friheder og dine legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra controllers side, retten til at udtrykke dit eget synspunkt og retten til at bestride beslutningen.

10. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Uden at dette berører noget andet administrativt eller retsligt, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har bopæl, arbejdsplads eller sted for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af de personlige oplysninger, der vedrører dig, overtræder bestemmelserne i GDPR. Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til artikel 78 GDPR.

Social Media

We use cookies and analytics tools to improve the user friendliness of the Internet website. By continuing to use our website you are agreeing to our use of cookies.